The World Awaits - Allusion Studios, Tucson, AZ 2006 - ryanhood